Esther Hoogendijk

Kunstenaar

EXODUS / Buitenplaats Doornburg

EXODUS // Hedendaagse kunst, urgente verhalen – dat is wat je gaat zien in de groepstentoonstelling EXODUS. De tentoonstelling, die de kloostergangen volgt langs kleine kabinetten en grote zalen, is dynamisch in zowel vorm als inhoud. Er is ruimte voor intieme en persoonlijke werken, zoals de verfijnde collages van Eva Spierenburg (Koninklijk Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022) en de fragiele waterval van papier die kunstenaar Szu-Han Lin maakte over haar eigen emigratieverleden. Maar er is ook uitgesproken ruimtelijk werk waar bezoekers helemaal in op kunnen gaan. Zoals de kritische installatie met textiel van Antonio Jose Guzman, of de zee van zoutbergen van AnneMarie van Splunter.

In de groepstentoonstelling vindt je ook werk van Mario Sergio Alvarez, Fatima Barznge, Bernardo Beirão, Celine van den Boorn, Airco Caravan, Anook Cléonne, Monika Dahlberg, Sam Drukker, Loes Groothuis, Esther Hoogendijk, Himmelsbach, Marcha van den Hurk i.s.m. makers van de Pauluskerk Rotterdam, Wianda Keizer, Zhixin Liao, Jaasir Linger, Mehdi Mashayekhi, Joyce Overheul, Marieke Ploeg, Cecilia Rebergen, Sybren Renema, Thom van Rijckevorsel, Hanan Saif, Gurt Swanenberg, Roosje Verschoor en Alydia Wever.

Meer weten? Kijk hier.

Uitgebreid activiteitenprogramma

EXODUS, naar de verzameling verhalen uit Bijbel, Thora en Koran, biedt veel raakvlakken met urgente maatschappelijke thema’s zoals vluchten naar het ‘beloofde land’, slavernij en bevrijding, leiderschap en vertrouwen. Daarnaast biedt EXODUS raakvlakken met het spirituele thema van bevrijding. Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo zijn er rondleidingen, ontmoetingen met kunstenaars, concerten en huiskamergesprekken. Ook kun je eten in Restaurant DeZusters of wandelen door de prachtige tuin langs de Vecht.

Meer info over het activiteitenprogramma vind je hier.

Voortgekomen uit Open Call

De Open Call EXODUS vormde de basis van de tentoonstelling. Een curerende commissie met onder meer Raul Balai, Rikko Voorberg en Onno Zijlstra was overweldigd en verrast door de hoeveelheid en
de hoge kwaliteit. Commissievoorzitter Yuki Kho: ‘Het was een grote, maar ook leuke opdracht om samen uit de meer dan 700 inzendingen een selectie te maken. We zijn trots op het eindresultaat. Dat bevat werk gemaakt in verschillende disciplines, van makers met uiteenlopende achtergronden en vertelt samen een meerstemmig verhaal.’

Initiatiefnemers

Het Bijbels Museum organiseert reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst en bruiklenen rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. Vaak raken de tentoonstellingen ook aan andere religies of stromingen.
Buitenplaats Doorburgh bij Utrecht bestaat al sinds de zeventiende eeuw. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door de Kanunnikessen van het Heilig Graf, organiseert Stichting Buitenplaats Doornburgh sinds 2019 residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap.
Stichting De Werkelijkheid, voor en door kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond, en The Turn Club – een kunstenaarsnetwerk dat de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten wil bieden – zijn partner in EXODUS.

Met dank aan

EXODUS is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van Mondriaan Fonds, Vermeulen Brauckman Stichting, Fonds 21, Doopsgezind Predikfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Wessel Zwartsenberg Fonds, Zabawas, Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds, Cultuurfonds Stichtse Vecht, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds en MeyerBergman Erfgoed Groep.

 

Meer info: https://exodus.nu/home/exodus-de-groepstentoonstelling/